Turun Nuorkauppakamari (NKK) on myöntänyt vuotuisen Turun kehittäjä -palkinnon Varsinais-Suomen elokuvakomissiolle (WFFC). Valinta julkistettiin perjantaina 7.11. ravintola Maunossa järjestetyssä Turun kehittäjä -tapahtumassa. Palkinto myönnettiin tänä vuonna 27. kertaa.

− Vuonna 2003 perustettu elokuvakomissio on visionäärinen toimija, joka pyrkii luomaan Turusta elokuvakaupungin. Se markkinoi Turkua kansallisille ja kansainvälisille elokuvatuotannoille ja on hieno esimerkki elinkeinoelämän ja yhteiskunnan muiden tahojen yhteistyön onnistumisesta, summaa Turun NKK:n puheenjohtaja Jaakko Saari.

”Toiminta-aikanaan elokuvakomissio on tuonut Turkuun 30 elokuvatuotantoa, 13 televisiosarjaa sekä kymmeniä animaatioita ja lyhytelokuvia. Pelkästään tänä vuonna Turussa on kuvattu kuusi elokuvaa, neljä televisiosarjaa, dokumenttifilmejä ja muita pienempiä elokuvia. Nämä tuotannot ovat työllistäneet Turussa yli sata audiovisuaalialan ammattilaista, minkä lisäksi kymmenet harjoittelijat ovat saaneet arvokasta kokemusta alasta. Tuotannoissa on käytetty tänä vuonna paikallisiin palveluihin ja palkkoihin yli kaksi miljoonaa euroa. Siten elokuvakomissio on paitsi kehittänyt toimialaa alueellisesti myös lisännyt osaltaan taloudellista toimintaa alueella ja kasvattanut Turun vetovoimaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin”, Turun NKK:n palkintolautakunta perustelee valintaansa.
Elokuvakomissio auttaa alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä av- ja elokuvatuotantoja kuvauspaikkojen etsinnässä, kuvausjärjestelyissä, osaajien rekrytoinnissa ja avustajien etsimisessä. Lisäksi se antaa tietoa alan ja alueen koulutuksesta sekä monista tuotantoyhtiöiden tarvitsemista palveluista. Elokuvakomission tavoitteena on tukea paikallisten tuotantoyhtiöiden toimintaympäristön kehittymistä, lisätä paikallisia tuotantoja, lisätä alan työllisyyttä ja houkutella seudulle kansallisia ja kansainvälisiä elokuva- ja televisiotuotantoja. Näin se pyrkii myös kasvattamaan alueen saamaa taloudellista ja imagollista hyötyä.
Elokuvakomissio tarjoaa tuotantoyhtiöille tietoa myös erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Rahoitusasioissa se tekee yhteistyötä Suomen elokuvasäätiön, Audiovisuaalisen kehittämiskeskuksen ja televisioyhtiöiden kanssa sekä alueellisten toimijoiden ja elokuvakomissioiden kanssa. Elokuvakomissio myöntää myös tuotantotukea, jota voi hakea yksityinen henkilö, työryhmä tai tuotantoyhtiö. Tuki myönnetään tuotannoille avustuksena, osarahoituksena tai asiantuntijapalveluina.
Turun kehittäjä -palkinto on Turun Nuorkauppakamarin vuodesta 1988 jakama tunnustus. Se myönnetään vuosittain yksityishenkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle, joka lisännyt on yhteiskunnallisesti merkittävällä tavalla elinkeinoelämän ja muiden yhteiskuntatahojen aktiivista yhteistyötä ja vaikuttanut positiivisella tavalla Turun kehittämiseen. Viime vuonna palkinnon sai Linnateatteri. Luettelo aiempien vuosien voittajista on julkaistu Turun kehittäjän verkkosivuilla.